Takođe

Zaštita debla drveća


Zaštita debla drveća:
Često je potrebno postavljati skloništa oko debla stabala, kako bi biljka bila stabilna ili kako bi se spriječilo da se kora uništi ... Prva vrsta skloništa postavlja se uglavnom na deblo mladih stabala, nedavno posađena; nastavite općenito u vrijeme implantacije osiguravajući tanko deblo proteza koje će biti zakopano na stranama stabljike. Mi ćemo se pobrinuti da stabljiku omogućimo fleksibilnim vezicama, kako ne bismo oštetili stabljiku tokom rasta. Druga vrsta ograde postavlja se u podnožje osovine, koristeći ojačanja u žičanoj mreži, filc ili plastiku u podnožju mladog stabla, kako bi se spriječio prolaz mehaničkim sredstvima za košnju kako bi se uništila tanka kora. Polaganjem diska filca, širine nekoliko centimetara, u podnožje biljke, također se izbjegava razvoj korova, koji su štetni posebno u slučaju postavljanja izrazito mladih stabala. Braces se uklanjaju nakon nekoliko godina, kada je biljka dovoljno razvijena.