Takođe

Čišćenje sifona


Čišćenje sifona:
Često se dogodi da se sifon sudopera blokira zbog predmeta ili krhotina koje se tu zaustavljaju; prije čišćenja provjerite da niste koristili proizvod za čišćenje, jer sadrže kemikalije koje iritiraju kožu. Stavimo veliki umivaonik ili kantu, u podnožje umivaonika, kako bismo sakupili vodu i krhotine koje će izaći iz odvoda; i navucite par izdržljivih gumenih rukavica. Pratimo cijev ispod odvoda dok ne nađemo prstenastu maticu; odvijte ga odlučno, ali izbjegavajući ga upropastiti; ako bi trebao pružati veliki otpor, hajde da imamo papiga ključ, što će nam omogućiti više snage na prstenastoj matici. Odvojimo ga u potpunosti, a zatim izvadimo cijev iz odvoda i pustimo je da padne u kantu pripremljenu za tu svrhu. Prstima provjeravamo jesu li cijev i odvod čist, te na kraju uklanjamo sve što i dalje blokira odvod. Ponovno stavljamo cijev i ponovno postavljamo maticu za prsteno, čvrsto je zavrtite.