Takođe

Formiranje kamenih nogostupa


Formiranje kamenih nogostupa:
Kamene postavljamo na površinu tla, tako da formiraju ravan ili lučni nogostup;
Pomoću lopatice označujemo obris kamena oko prvog kamena.
Kamen uklanjamo i prakticiramo rupu istog oblika kamena.
Rupa mora biti malo dublja od kamena i malo šira.
U ovom trenutku stavljamo na dno jame krupnog pijeska, što će nam omogućiti da bolje popravimo kamen i učinimo površinu ravnom.
Kamen stavljamo u jamu tako pripremljenu, provjeravajući da ne potone ispod površine zemlje, već ostane povišena za nekoliko milimetara.
Pomoću razine duha provjeravamo da je kamen ravan; u slučaju da ima jak nagib, uklonimo ga i stavimo više pijeska ispod kamena kako bismo izravnali bazu.