Takođe

Malterisanje zida


Malterisanje zida:
Za popunjavanje pukotina u zidu ili jednostavnih rupa koje su ostali vijcima ili čavlima, potrebno je upotrijebiti štukaturu: bijeli, gusti i tijesto koji se suši u dodiru sa zrakom. Prije nego što nastavimo očistimo pukotinu ili malu rupu, jer se često margine lako raspadaju; lopaticom ili malim strugačem lagano uklonite dijelove ruba koji nisu čvrsto pričvršćeni na zid; zatim uz pomoć male metle ili usisavača uklanjamo prašinu koja je nastala na zidu. Pomoću fleksibilne lopatice izvadite male količine kita iz staklenke, umetnite je u pukotinu i lopaticom izravnajte zid; ako je pukotina ili otvor jako dubok, morat ćemo ponoviti ovu operaciju nekoliko puta, uvijek koristeći male količine kita. Kad se pukotina dobro napuni čekamo da se punilo potpuno osuši, zatim nasušimo zid, pokušavajući savršeno izravnati štukaturni dio sa zidom sa strana.