Takođe

Postavi kompost


Postavi kompost:
Gomilu za kompostiranje možemo pripremiti jednostavnim slaganjem materijala koji namjeravamo kompostirati. Prepoznajemo lako dostupnu površinu vrta, ne preblizu granicama vrta, moguće u polusjeni ili bolje rečeno u sjeni listopadnog drveća, tako da zimi dobije sunce i hladovinu ljeti. Ako namjeravamo zadržati gomilu kompaktnijom, možemo također okružiti prostor u kojem ćemo kompostirati metalnom mrežicom od finog mrežnog materijala, koja će zadržati materijal za kompostiranje najvišeg sloja. Ta mreža će se razviti u obliku cilindra, prečnika oko jednog metra; mrežu učvršćujemo pričvršćivačima koji ga drže u položaju, i prekrivamo ga netkanom tkaninom tamne boje, koja sprečava da sunce prodre na hrpu. Veliki komad netkane tkanine držimo po strani, koristićemo ga kao pokrivač našeg kompostara. Cilindar postavljamo na odabrano mjesto, zatim ga počinjemo puniti materijalom za kompostiranje, koji će takođe zadržati cilindar još uvijek; na dnu stavljamo malo već zrelog tla, zatim naizmjenično slojeve osušenog biljnog ili kuhinjskog otpada prekrivamo slojevima vlažnog otpada: na primjer tanki sloj bilja i sloj suvog lišća. Nakon svakog umetanja materijala miješamo ih pomoću lopatice ili jednostavnog štapa i prekrivamo tamnom netkanom tkaninom, što će spriječiti da kiša izravno uđe u komposter, pretjerano povećavajući vlažnost.