Takođe

Kako popraviti penjačku ružu


Kako popraviti ružu za penjanje:
Ruže za penjanje moraju se uzgajati uza zid, trešnju ili drugu podlogu na koju su pričvršćene tokom razvoja. Kao i sve ostale ruže, i penjačke biljke razvijaju cvjetne pupoljke samo na novim granama. Općenito, ova vrsta ruža ima tendenciju da razvija nove grane u blizini krivina starih grana; stoga kad fiksiramo fleksibilne grane na rešetku, sjetimo se stvaranja što većeg broja petlji i lukova koji omogućuju razvoj brojnih novih grana, a time i obilno cvjetanje. Za fiksiranje grana na rešetku možemo koristiti rafiju, ili čak gumiranu žicu kako ne bismo uništili tanku koru koja prekriva grane ruža. Fiksiramo sve grane, postavljajući dovoljan broj sidrenih točaka, tako da je biljka dobro položena, čime izbjegavamo da vrhovi grana ostanu viseći iz režnja.