Takođe

Dorada velikih rezova


Dorada velikih rezova:
Nakon uklanjanja velikih grana često ostanu na biljci neuredni panjevi. Ovi upornici moraju biti grubo urezani rezačem za žice, izbjegavamo sječenje velikih količina drva, radije radimo mnoge male posjekotine kako bismo mogli ispraviti male ukrasne posjekotine. Nakon što ste pitu dali grubi oblik pomoću reznice ili džinovog noža, lagano podrežite rez tako da se panj potpuno izravna, dosegnuvši kora potporne grane. U ovom trenutku ranu prekrivamo metalnim filmom, kojeg ćemo se najbolje pridržavati pomoću prstiju i drške jin noža. Škarama za obrezivanje uklanjamo dijelove metalnog filma koji se ne lijepe na rez.