Takođe

Sadite vodene biljke


Biljne vodene biljke:Postoje brojne vrste vodenih biljaka od kojih se neke ukopavaju na rubovima vode, druge se nalaze unutar, a druge još uvijek lebde na površini vode. Sadnja plutajućih vodenih biljaka jednostavno se sastoji od toga da ih pustimo da plutaju u našem vodenom ogledalu; sjetimo se samo da su mnoge od ovih plutajućih vrsta invazivne, pa je preporučljivo povremeno provjeravati njihov razvoj, uklanjajući jednu trećinu uzoraka nekoliko puta godišnje. Vrste koje preferiraju vlažna tla, ali ih nije potrebno potpuno uroniti, umjesto toga se zakopavaju na obalama ribnjaka ili malih ribnjaka; da spriječimo da operacija postane veoma teška zbog vode, možemo ih odložiti nakon što djelomično ispraznimo svoj ribnjak, kako bismo što ugodnije radili; u svakom slučaju stavimo ih pažljivo i po potrebi na površinu tla stavimo malo šljunka, koji će zadržati biljku na vremenu potrebnom da se korijene dublje na obalama vodnog tijela. korijenje u tlu koje se nalazi na dnu vodene površine obično se postavlja unutar posebnih plastičnih korpi; unutar korita se postavlja korijen biljke vodene biljke koju smo izabrali, zatim ih prekrivamo šljunčanom moštom, s nešto šljunka; ova smjesa garantirat će košarici dobru težinu, zbog čega će ga zadržati na dnu ribnjaka, sprečavajući ga da pluta na površini vode. U nekim se slučajevima ove košare mogu usidriti na dnu ribnjaka, pričvršćujući ih na dno kukama ili drugim nosačima.