Bonsai

Bonsai splavovi stilovi


Splav Bonsai Styles: Splav(Ikada)
Stil splava karakterizira činjenica da grane polaze od jednog vidljivog debla koje želi reproducirati drvo ukorenjeno od vjetra koje, ležeći na boku, pretpostavlja ovu posebnu strukturu. Koristimo uglavnom mlade rasadnike koji na jednoj strani imaju malo grana. Biljka će biti postavljena na stranu koja djelomično zatrpa deblo. Škarama je uobičajeno da se na korteksu naprave horizontalni urezi kako bi se potaknula emisija korijena.
Najprikladnije biljke su brijest, fikus i zelkove.