Bonsai

Sklon bonsaj stilovima


Skloni bonsaj stilova: Nagnuti(Shakkan)
Nagnuti stil, kao što mu ime govori, ima koso prtljažnik. Na prtljažniku se mogu pojaviti krivulje ili ne: stvar koja je karakteristična je da trasiranjem hipotetičke vertikalne linije od vrha prema dolje ne pada na bazu debla. To je stil koji ima neke sličnosti s onim kojeg je udario vjetar, ali od njega se udaljava jer su grane usmjerene u svim smjerovima (a ne prema jednoj kao u stilu puhanjem vjetra).
To je stil koji se često nalazi u prirodi, prije svega, za razliku od dva stila koja su prethodno bila tretirana (uspravna formalna i uska neformalna), u strmim predjelima i sa strmim nagibom ...
Odlično se koristi za crnogorična i listopadna stabla. Najprikladniji materijali za pokretanje drveta u ovom stilu su biljke koje imaju korijenje samo na jednoj strani. Ovaj se stil može koristiti i na objektima koji nemaju grane na jednoj strani prtljažnika.
Obično postoje tri različite vrste šakana:
Sho-shakan: ako drvo ima skroman nagib;
Chu-shakan: ako drvo ima nagib između 20 ° i 40 °;
Dai-shakan: ako se drvo pojavi u gotovo vodoravnom položaju (na granici polu-nagiba).