Bonsai

Legla bonsai stilova


Leseni bonsajski stilovi: Litterates(Bunjingi)
Stil Litteratesa predstavlja obično vrlo dugo i vitko tijelo. Tako je ime naznačeno u Americi kako bi se definirao stil koji su cijenili intelektualci. Ovaj se stil, naime, odnosi na bonsaj slikarsku tehniku ​​nekih japanskih umjetnika. Oblik stabla je apsolutno slobodan a grane su nepravilno raspoređene u svim smjerovima, posebno u apikalnom dijelu biljke. U ovom je stilu, više nego u drugima, još uvijek potrebno da bonsaj predstavi određenu ravnotežu.
To je stil koji posebno odgovara četinari, ali može se uspješno koristiti i na stablima širokog lišća. Najprikladniji materijali za pokretanje drveta u ovom stilu su biljke sakupljene u prirodi koje često već imaju neke karakteristične osobine ove vrste (dugačko i usko deblo, grane samo u apikalnom dijelu itd.)