Bonsai

Svečani bonsaj stilovi


Bonsai stilovi Formalno uspravni: Svečano stajanje(Choccan)
Formalno uspravni stil ima ravno deblo i grane koje rastu vodoravno ili prema dolje. Stoga deblo nema krivine i vrlo je slično obliku velikih četinjača naših alpi (jele, ariša). Ima tendenciju da predstavlja stabla koja rastu jedno od drugog sa granama na svim stranama debla i sa uspravnim deblom ili drvećem koje raste vrlo blizu, jedno pored drugog, u stalnom nadmetanju u potrazi za svjetlošću.
Oblik stabla je trokutast i grane su posložene u pravilnom smjeru u svim smjerovima, iako za estetske svrhe, po mogućnosti, ne smiju biti grane okrenute prema promatraču ili, ako su prisutne, trebale bi biti vrlo kratke.
Prva grana trebala bi polaziti sa visine od oko jedne trećine visine stabla. To je stil posebno pogodan za četinjače, ali može se uspješno koristiti i na široko lišćem poput pirakante, ginka i bukve (fagus sylvatica), zelkova i brijesta. Najprikladniji materijali za pokretanje stabla u ovom stilu su sječe, sjemenke ili raslojavanje, pomoću kojih je lakše doći do uspravnog rasta debla.
Suprotno onome što možda mislite da je jedan od najtežih stilova napraviti, jer zahtijeva veliku vještinu i iskustvo u odabiru glavnih grana i stalnosti u stvaranju pozornica. Također treba napomenuti da je, kao što je već spomenuto, stil posebno pogodan za četinjače koje je uglavnom teže obraditi od stabala širokog lišća.