Bonsai

Kaskadni bonsajski stilovi


Kaskadni bonsajski stilovi: kaskadni i polukadasti(kengai i han-kehngai)
Stil vodopada predstavlja biljku koja je narasla u vrlo posebnim i teškim uvjetima (litice, strmi zidovi itd.). U ovom stilu deblo se proteže prema dolje i ima ravno deblo i grane koje rastu vodoravno ili prema dolje.
Biljke poput borovica i bora dobro se podnose ovom stilu, ali su pogodni i kotoneasteri i azaleje. U našoj šumi možete pronaći i izvrsne primjerke ariša koji imaju prirodne karakteristike koje su vrlo pogodne za ovaj stil.
Glavna grana spušta se preko ruba vaze dok se ne proširi ispod nje. Međutim, u varijanti zvanoj gaito-kengai deblo se nosi prema gore i grana formira vodopad. Stoga je potrebno koristiti veće vaze od tradicionalnih i malih stolova. Izraz kengai odnosi se na ona stabla čiji vrh pada od ruba vaze. Kod han-kengaija, onih čiji vrh ne prelazi nivo vaze dok se spušta. Uz ito-kengai one u kojima više od jedne grane tvori vodopad.