Bonsai

Bonsai Styles Dvostruki prtljažnik


Bonsai stilovi Dvostruki trup: Dvostruki prtljažnik(Sokan)
Stil dvostrukog trupa, koji se naziva i majka-dijete, predstavlja dva slična subjekta, istog uzorka, sa bazom u istoj tački. U idealnom slučaju bi dva debla trebala pripadati istoj biljci, stoga bi trebala rasti iz istog korijena, ali često se dolazi do bonsaja s dvostrukim trupcima polazeći od dva primjerka, uglavnom malo različitih dimenzija, ali s sličnim drškama i sinuosom.
Taj se stil prilično često nalazi u prirodi; za ovaj stil uglavnom se koriste crnogorična stabla, ali su pogodna i listopadna stabla. Moguće je upotrijebiti stil sokan u kombinaciji s drugim stilovima, pa na primjer možete pripremiti bonsai s dvostrukim prtljažnikom kojim vas vjetar prebija ili dvostrukim trupom u kaskadi.
Općenito se glavno deblo razvija prilično uspravno, dok ono manje, koje se mora razviti iz dna drugog, ima tendenciju da se blago proteže; posljedice moraju biti harmonične, tako da ne dođe do isprepletanja između grana dviju biljaka. Varijanta ovog stila je sankanski stil, sa tri debla, sa većim trupom i dva mala debla, koja se razdvajaju od "majčine" kore u osnovi biljke.