Bonsai

Bonsai stilovi vjetra


Bonsai stilovi Windswept: Windswept(Fukinagashi)
Formalno uspravni stil ima ravno ili koso deblo i grane koje rastu samo u jednom smjeru. Ima tendenciju da predstavlja stabla koja rastu u uvjetima stalnog vjetra koji puše samo s jedne strane.
Primjeri u prirodi su takođe vrlo česti. Na fotografiji sa strane može se vidjeti kako ova biljka ariša ima grane okrenute u jednom smjeru samo zbog jakog vjetra koji duva u tom smjeru. Lako je pronaći ovu vrstu rasta i na obalnim ili primorskim područjima.
To je stil pogodan i za četinarska i listopadna stabla. Najprikladniji materijali za pokretanje stabla u ovom stilu su one biljke koje imaju grančice na samo jednom dijelu debla.
Korijenski sistem je takođe vrlo važan i mora biti dobro razvijen i čvrst kako bi dao osjećaj da je biljka čvrsto usidrena u zemlji.