Cvijeće

Narcis


Narcis: THE NARCISO
Na prozoru se rodio Narcis
a Sol mu uputi prvi pozdrav,
a onda sam mu dao slatku rižu
zahvaliti mu što je došao;
da mu zahvalim što je došao
da klizi na mom prozoru;
dok ne izgleda lijepo i nasmiješeno
to znači da me iskreno želi,
ali kad ću kasnije vidjeti ga kako uspava
to znači da će se vaše dobro završiti,
i ostaću, kad je on mrtav,
lišen tebe, cvijeta i utjehe;
i ostaće kad više ne živi,
cvijeta, utjehe i lišenog tebe.
Eva Cattermole