Cvijeće

Margherita


Margherita: MARGHERITA
O mali cvijeće, moraš mi reći
ako mogu vjerovati svom damo-u;
za sažaljenje što me ne tera
ta me tajna ne krije.
Reci mi, milostivo, ne izdaj me,
jer mogao si mi loše učiniti!
Ne voli me ... želi me ... o Bože!
Okrutni ste i vi, moj mali cvijeće!
Poslednji list je zadnja riječ ...
Oh, jadni, postoji samo jedan!
Postoji jedan, ali onaj koji mi kaže
da me toliko voli ... i ja sam presretna!
Marianna Giarri-Billa