Cvijeće

Physoplexis comosa - Physoplexis cmosa


Physoplexis comosa:
zvončić
PHYSOPLEXIS COMOSA (L.) Schur
(= Phyteuma comosum L.)
Raketa Rapunzel
Mala biljka (1-20 cm.) Glabasta, jednostavnog stabljike, srčanih bazalnih listova, gornje glaukozno lišće odvojeno. Kišobran glava cvijeće. Plava raznolika vijenac ljubičaste boje s ukusima prislonjenim na vrh. Fior. : VI - IX. Raste na vapnenačkim liticama.