Cvijeće

Lilium bulbifera


Lilium bulbifera:
LILIACEAE
LILIUM BULBIFERUM L.
Crveni ljiljan sa čebulicama
Zeljasta biljka (20 - 90 cm) s malom lukovicom. Stabljika Tomentose na vrhu s purpurnim mrljama na dnu. Naizmenično linearni lanceolatni listovi sa bulbusima u aksilama. Fiorf širine 5 - 10 cm, uspravnog, zvonastog oblika sa 6 latica narančaste boje s smeđim, hermafroditskim mrljama. Tior .: VI-VII. Raste na suhim livadama, kamenitim tlima u vapnenastim tlima od dna doline do 2000 m.