Cvijeće

Gentiana pneumonanthe


Gentiana pneumonanthe:
GENTIANACEAE
GENTIANA PNEUMONANTHE L.
Zeljasta biljka visine 10-50 cm, jednostavnih stabljika, razmaknutih linearnih lanceolatnih listova. Naizmjenično ili nasuprotno cvijeće u trkačkim grančicama, s plavom vijenčicom s 5 isprekidanih zelenih traka. Fior. : VII - IX Raste na vlažnim travnatim površinama čak i na ravnicama.