Cvijeće

Epipactis latifolia


Epipactis latifolia:
Orchidaceae
EPIPACTIS LATIFOLIA Ali.
Biljka je visoka 30 - 60 cm, a nestolonirano rizome. Stabljika sa brojnim velikim, jajolikim listovima. Raceme cvjetovi sa dugim travnatim krošnjama. Akutne jajne sulice, labellum sa konkavno konkavnim prednjim dijelom koji završava u točki. Fior. : Vi - VIII. Raste u šumovitim predjelima srednjih planina.