Cvijeće

Campanula raineri


Campanula raineri:
zvončić
CAMPANULA RAINERI
Perpenti
Biljka visoka 2-10 cm. Listovi duguljasto-lopatica nakratko se pelate. 1-4 cvjetova po stabljici, plava vijenca u velikoj mjeri okićena ovalnim režnjevima. Fior. : VII - IX Raste u pukotinama krečnjačkih stijena. Endemsko predalpskim Alpama.