Cvijeće

Anomone baldensis


Anomone baldensis:
RANUNCULACEAE
ANEMONE BALDENSIS
Turra Anemona s planine Baldo
Zeljasta biljka (5-15 cm.). Dlakave uspravne stabljike; bazalni listovi petiolatni, trostruki, dvostruko trostruki. Solitarni terminalni cvjetovi sa 8-10 bijelih ovalnih listova, inferiorno crvenkastim. Mnogobrojne žute stabljike. Fior. : VI - VIII. Raste u visokim planinama na pašnjacima i vapnencima.