Cvijeće

Alpska pulsatilla


Alpska pulsatilla:
RANUNCULACEA
PULSATILLA ALPINA Schrank
(= Anemona alpina L.)
10-30 cm visoka biljka. Listovi jako nazubljenog trokutastog obrisa. Sočni cvjetovi veliki sa 6 i više petaloidnih grmova. Voće (achenes) sa pernatim prilogom. Fior. : VI - VIII. Raste na alpskim pašnjacima. Postoje dva alternativna oblika: A. eualpina s bijelim cvjetovima s ljubičastim nijansama izvan kojih se želi vapnenasta tla, i A. sulphurea sa žutim cvjetovima kristalnih planina.