Cvijeće

Tulipan


Tulipan: Opće informacije
Tulipan je porijeklom iz Turske, gdje spontano raste i gdje je počeo da se gaji prije oko 1000 godina. Izraz tulipan dolazi od grčkog turbana (= turban), možda zato što njegov oblik podseća na oblik turbana. Uvijek, svi vrtovi Istoka
"nabijene" su tulipanima i slave se u aprilu u Carigradu
tulipanski festival. Turska legenda prati porijeklo cvijeta do kapi krvi izlivene iz ljubavi razočaranog mladog ljubavnika. Tulipan u orijentalnom svijetu znači savršenu ljubav. Na zapadu su se žarulje tulipana pojavile oko 1550. godine, zahvaljujući austrijskom ambasadoru u Carigradu, koji im je značajnu količinu donio iz Beča, kad se vratio iz Turske, gdje
nisu ih mogli uzgajati
pravilno. Evropska zemlja u kojoj su tulipani bili najuspješniji bila je nesumnjivo Holandija; iz 1600. godine, u stvari, tulipani su postali mnogo traženi i to je donijelo njihovim zvijezdama cijenu, toliko da je 1637. godine holandska vlada morala odobriti zakon koji je regulirao njenu cijenu.
Na zapadu, značenje tulipana, na jeziku cvijeća, znači neskladnost.