Cvijeće

Oskoruša


Sorb: Općenito
Iverica se ističe svojim crvenim i edriranim bobicama
njima biljka duguje svoje značenje. Popularne legende prolaze sorbu kao sretnu biljku, sposobnu da otklone bijedu i nesreću. U osnovi takvog koncepta prvenstveno je boja bobica, za koje smo rekli da su crvena,
a samim tim i boju s kojom je povezan
par excellence sposobnost odbacivanja svih vrsta zla. Štaviše, šume vrbe obično se smatraju "sinonimima" za obilno
divljač za najiskusnije lovce, koji tamo vrebaju
svjestan pohlepe ptica ovih bobica i zbog toga siguran u najveće mogućnosti hvatanja. U ovom se slučaju obilje lova smatra plodom sreće, a vrba se smatra arhitekturom.