Cvijeće

Mesožderke biljke


Mesojedi biljke: Općenito
Karakteristični za ovu vrstu biljaka su oblik, sa lijevkom i ispupčenim džepovima,
boje, od zelene do crvene i držanja. Upravo zbog načina na koji biljke mesožderke hvataju i hrane se svojim žrtvama ili privlačeći ih mirisom vrlo slatkog nektara, u koji se, nakon što su insekti podržani, usisavaju, značenje koje se ovim biljkama pripisuje jest odustajanje od snage i superiornosti.