Cvijeće

Drozd


Lily of the ланni: općenitostiTo je sinonim za povratak i sreću.
U Francuskoj se za vrijeme prvomajske zabave nude
za dobre želje. Prema legendi San Leonardo
po izgledu se morao boriti protiv demona
od đavola. Pobedio je, ali borba je bila teška
a kapi njegove krvi na tlu su se preobrazile
u belim zvonima.