Cvijeće

Loto


Loto: OpćenitoMeđu orijentalima lotos je izraz savršenstva
i čistoće sunca, neba, stvaranja, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ili, jednom riječju života i svih vrlina koje su prema njemu,
direktno ili indirektno, referentno. Iz tog razloga se smatra svetim cvijetom, cvijetom Bogova. Indijski budisti predstavljaju sjedište Bude kao uvećani oblik cvijeta lotosa. U staroj Grčkoj to je bio simbol
lepote i elokvencije. U Italiji raste u umjerenim zonama; u Mantui, na jezeru Superior, raste zahvaljujući mladom diplomiranom studentu u
Prirodne znanosti, koje su prije nekih 60 godina odlučile tamo posaditi neke primjerke.
Danas je dar cvijeta lotosa gest kojim treba izjaviti veliko divljenje.