Cvijeće

Žir


Acorn: Općenito
Jednom su se ţari upotrebljavali za hranu, i ljudske i životinjske; hleb se pravio i od brašna od žitarica. Međutim, ovi plodovi uzimaju svoje značenje sa stabla na kojem rastu; za mnoge narode hrast je bio kosmičko drvo, koje je predstavljalo sjedinjenje božanskog svijeta sa zemaljskim svijetom; njegov plod je simbol prisutnosti božanstva, simbol života i vječnosti.
Dar žerada, stvarnih ili od dragocjenog materijala, simbol je dobre sreće i plodnosti.