Cvijeće

Kruna


Corona: Generalities
Carska kruna je porijeklom iz Turske. Upravo iz tog razloga u Italiji je od davnina poznat kao orijentalni ljiljan. Iako nije posebno mirisna, slava koju je Carska kruna uživala u polju cvijeća je od apsolutne važnosti. Elegancija držanja, kao i visina koju biljka može dostići, čine da carska kruna dominira nad svim ostalim cvjetovima. Otuda značenje koje se ovoj biljci pripisuje u jeziku cvijeća: veličanstvo i darovi.