Cvijeće

Zimzeleno rastinje


Jagode: Jagode
Naziva se i morskim cerašom ili albatrosom. Botaničko ime, Arbutus unedo (= jedem samo jedno) dodijelio mu je Plinij stariji, jasno izražavajući aluziju na oskudni ukus njegovih plodova. U Alžiru i na Korzici iz plodova se dobija vino nazvano „corbezzolo“. Rimljani su mu davali magične moći. Virgil u Enejdi kaže da su na grobovima rođaci pokojnika stavljali grane sa stablima jagoda. Značenje ove biljke je procjena.