Cvijeće

Cimina


Cimina: Opće informacije
Trava Cimina je sorta divljeg geranija, poznatog i kao "cvetna dizalica" zbog karakterističnog oblika cvastića. Takođe je primetan neprijatni miris njegovih cvetova. Značenje trave Cimina mora se, međutim, pratiti u sklonosti i ljubavi s kojom su se pripadnici cistercitskog reda koristili za liječenje i njegu biljke; otuda i vrijednost Cimina trave, to je apsolutna i neumorna pobožnost, jedno od glavnih cistercijanskih vjerovanja.