Cvijeće

Orlovi nokti


Medonoša: OpćenitostiNaziv honeyuckle potječe od latinskog caprifolium i odnosi se na predispoziciju ove biljke da se popne na sve što se nalazi u njenoj neposrednoj blizini i koja zbog toga podsjeća na sposobnost penjanja koza. Takođe je poznata slatkoća nektara ovog cveta, od kojeg dolazi značenje koje se pripisuje biljci i to je slatkoća duše.