Cvijeće

Kedar


Kedar: Kedar
Rodom je iz Azije; u Evropu je došao zahvaljujući Arapima. Bila je zastupljena u grčko-rimskim freskama i mozaicima; Plinij stariji poznavao ga je i spominjao ga u svojim traktatima i zbirkama. Čak i Ludovico Ariosto, u Orlando Furioso, opisuje plodove i cvijeće i veličanstvo biljke. Kora i njeni cvjetovi naširoko se koriste u parfumeriji i za pravljenje kandiranog voća. Kedar je simbol kapriciozne lepote.