Stanovanje

Sarracenia


Pitanje: Sarracenija


dobro veče, dali su mi sadnicu: sarracenia 'stevensil' kako se mogu pobrinuti za veličanstvenu sadnicu doniranu i koja vidno raste. sad ima lonac veličine 10 cm, kada mogu da mijenjam saksije i kakvo tlo moram
koristiti.
hvala na ljubaznoj pažnji.


Sarracenia: Odgovor: Sarracenia


Draga Tomasina,
Zahvaljujemo što ste nas kontaktirali u vezi sa svojim pitanjima vezanim za sarraceniju, putem adresara stručnjaka.
Rodu Sarracenia pripada 10 vrsta zeljastih biljaka, mesožderka, zimzelena, bez stabljika, cespitoza, rustikalna, semirustica i delikatna.
U spontanom stanju rastu u močvarnim područjima Sjeverne Amerike.
Uzgajaju se u terinima ili hladnim plastenicima. Listovi, izduženi, šuplji u obliku urne, sadrže tekuću supstancu, u kojoj se utapaju insekti; naknadno se probavljaju. Cvjetove, viseće, samotne, širine 5-10 cm, formiraju 5 istaknutih grbavica, 5 latica i plodnjak opremljen oličnim stigmama u obliku kišobrana.
Srdačan pozdrav