Baštovanstvo

Vrste korijenaKlasifikacija korijena od temeljnog je značaja za položaj biljaka, jer se na osnovu korijenskog sustava može zaključiti njihova orijentacija. Na primjer, ne preporučuje se postavljanje taputa na ploče ili nasipe.

Vrste korijena: tipovi korijena
Taproot:
izgleda kao stožac sa vrhom okrenutim prema dole,
na njemu su umetnuti sekundarni korijeni, promjera
mnogo manji.

vrsta
u ovoj vrsti korijena nedostaje taproot, ed
na njegovom se mjestu oblikuju brojne u dnu stabljike
korijenje od kojih svaka ima bočne grane.

napiforme:
u ovom korenu je otečeno tijelo i služi za skladištenje
hranljivih sastojaka, ova vrsta korijena je
vrlo sličan taputu.

tuberoza:
vrlo sličan tipu sa poreklom, ima malih
džepovi koji probijaju korijen, čak i ovi džepovi
koriste se za skladištenje rezervnih tvari.


Video: Korijen - građa i uloga - Think About (Oktobar 2021).